SL EN

Avteh d.o.o. > Dejavnosti > Rešitve na sistemu za daljinski nadzor

REŠITVE NA SISTEMU ZA DALJINSKI NADZOR

Sistem SparkEye je namenjen daljinskemu nadzoru objektov in zbiranju merilnih vrednosti na objektih preko GSM/GPRS/UMTS omrežja. Sistem samodejno sledi in shranjuje stanja objektov oziroma naprav na vseh lokacijah. Po potrebi obvešča pooblaščene upravljavce o delovanju in morebitnih napakah. Podatke prenaša v centralni strežnik, kjer so na voljo interni informacijski službi oziroma javnosti v kolikor se sistem vključi v svetovni splet. Izbira različnih strategij prenosa podatkov v centralni strežnik zagotavlja optimizacijo zasedenosti GSM/GPRS/UMTS omrežja.

Sistem SparkEye odvisno od nastavitev obvešča pooblaščene upravljavce o delovanju in morebitnih napakah.

Prisotnost tehnologije komunikacije nove generacije - standarda GSM/GPRS/UMTS, ponuja stalno virtualno povezavo, več istočasnih povezav, nove razsežnosti na področju telemetrije in s tem v sistemu SPARKEYE.

Sistem SparkEye omogoča:

  • poenostavitev poslovanja, ker lahko nadomesti drago in zamudno nadziranje objektov oziroma naprav
  • izboljšanje zanesljivosti in s pravočasnim opazovanjem hitrejši odzivni čas v primeru napak pri delovanju njihovih sistemov, nudenje dodatnih storitev.

NADZORNA NAPRAVA SparkEye

Jedro sistema SparkEye je nadzorna naprava s priključenimi senzorji in sposobnostjo komuniciranja z oddaljenim centralnim strežnikom. Srce nadzorne naprave je industrijski PC računalnik. To je računalnik, prilagojen za neprekinjeno delovanje v težjih pogojih delovanja. Odprta arhitektura strojne opreme omogoča priključitev različnih merilnih vmesnikov, kakor tudi kompleksnih nadzornih podsistemov, kot je sistem za identifikacijo vstopa.