SL
EN

Avteh d.o.o. > Produkti in Programske rešitve > Programske rešitve

PROGRAMSKE REŠITVE

Nadzorni center

Rešitev za daljinsko upravljanje v industriji nafte in plina

Nadzorni center je celovita rešitev, ki omogoča strankam v naftni industriji centralizirano upravljanje na večjih mestih, vključno z:

 • upravljanje zalog,
 • vodenje prodaje,
 • site management; telemetrija, vzdrževanje tehnične opreme.

Podatkovno skladišče ter učinkovita programska oprema zagotavlja vertikalno integrirano rešitev na vseh ravneh strukture.

Nadzorni center je bil razvit z najnovejšimi tehnologijami. Jedro sistema so podatkovne baze MS SQL in spletni portal Control Center. Opremana bencinski postaji pošilja podatke 24 ur na dan 7 dni (, podatke o prodaji, podatke alarmov,...) Podatki so shranjeni v podatkovni bazi, kjer je dostopna uporabnikom CC. Uporabniki in nadzorniki potrebujejo le dostop do zasebnega omrežja.

 24/7 Control Center

Za delo je podprt multi-sceen uporabniški vmesnik. Tako je možno spremljati več podrobnosti/informacij hkrati.

Glavna stran prikazuje zemljevid z lokacijami. Stanje lokazije je prikazano z barvo. Za vpogled pa lahko izberemo tudi posamezno lokacijo in jo ločeno spremljamo. Na desni strani je prikazana vrstica stanja, ki prikazuje podatke o izbrani lokaciji.

Inventory

Popolnoma integrirano upravljanje zalog v naftni industriji

.

Inventory je celovita rešitev, ki upravljalcem v naftni industiji omogoča upravljanje zalog na več področjih. Inventory nudi popis goriva na bencinskih servisih in terminalih, kar je osnovni pogoj za učinkovito vodenje zalog, upravljanje in nadzor poslovanja. To zagotavlja pregled goriva in uporabniku ponuja širok spekter funkcionalnosti za upravljanje zalog.

Lastnosti:

 • grafični pregled zaloge
 • poročila
 • Grafični pregled se lahko opravi glede na vrsto izdelka in goriva

  Pregled po vrstah proizvodov vsebuje naslednje funkcionalnosti:

 • različni izbori za pregled podatkov
  • celotna naftna družba
  • regionalni center
  • bencinski servis
 • Pregled inventarja
  • kapaciteta/volumen
  • sorazmeren pregled
  • zgodovina dogajanja
 • Alarmi
 • hitro iskanje lokacije
 • Pregled po rezervoarjih vsebuje naslednje funkcionalnosti:

 • trenutno stanje v rezervoarjih:
  • višina izdelka
  • višina vode
  • temperatura izdelka
  • čas zadnje meritve
  • vse druge značilnosti cisterne (kapaciteta, varne zmogljivosti polnjenja,...)
 • zgodovina meritve
 • Pregld dostave
 • Nadzor plačilnega prometa:

 • inventar
 • alarmi
 • dobave
 • Aplikacija omogoča različne nastavitve filtrov. Poročila pa se izvažajo v druge formate (npr. pdf ali excel)

Inventory

Mobile Inventory

Mobile Inventory Viewer je mobilna aplikacija, ki omogoča mobilni dostop do podatkov na lokaciji. Zagotavlja hiter pregled in popis goriva, ki je namenjen predvsem za vzdževalcem bencinskih servisov.

Mobile