SL
EN

Avteh d.o.o. > Reference

REFERENCE

NAFTNA INDUSTRIJA

Energetika Ljubljana

BTC

Petrol d.d.

BTC

OMV Slovenija d.o.o.

BTC

Maxen 24/7

Transport gum

TEHNOLOŠKA AVTOMATIZACIJA

Transport pepela

stransport pepela

Transport gum

BTC

Mlin surovine

BTC

Nakladalna postaja

BTC

Mostno dvigalo

BTC

Sistem transporta

BTC

Pretovorna postaja

BTC

Piranske soline

BTC

Mešalni sistem
pepela

BTC

Tesnilna postaja generatorja

BTC

Proizvodnja lesnih peletov

BTC

Pretovorna
črpalka

TET

SISTEMI ZA DALJINSKI NADZOR

Nadzorni sistem Telekom Slovenije, d.d