SL
EN

Avteh d.o.o. > Reference > Mešalni sistem pepela

MEŠALNI SISTEM PEPELA

Naročnik: Termoelektrarna in Toplarna Ljubljana d.o.o..
Leto izdelave: 2005
Opis:

V mešalnem sistemu pepela se odpadni pepel termoelektrarne v ustreznem razmerju premeša z vodo, tako da je mogoč transport in deponiranje mešanice na deponijo odpadnega pepela. Nadzor in upravljanje mešanja izvaja operater v posluževalnem prostoru stroja preko nadzornega panela.

Izvedena dela: Elektrifikacija
Izdelava programske logike