SL

Avteh d.o.o. > Reference > Petrol d.d.

PETROL d.d.

Naročnik: Petrol d.d.
Leto izdelave: 2012
Opis:

Kot vse več podjetij se tudi Petrol poslužuje našega centralnega nadzornega sistema, ki je namenjen daljinskemu nadzoru številnih tehničnih parametrov na posameznih bencinskih servisih.

Z uporabo takšnega nadzornega sistema sta poslovanje in logistika zelo poenostavljena, saj imajo ključne pooblaščene osebe celoten pregled nad dejanskih stanjem zalog posameznih goriv, nad vsemi tehničnimi parametri v realnem času. Tako lahko pravočasno in relativno preprosto sprejemajo poslovne odločitve, ki kar najbolj koristijo podjetju.

Prav tako lahko preko takšnega sistema v realnem času spremljajo potencialne napake in alarme, saj so v primeru kakršnegakoli izpada ali napake pooblaščeni uslužbenci takoj obveščeni o trenutni situaciji preko elektronske pošte, sms sporočil in preko drugih medijev.

Sistem je sestavljen iz izjemno natančnih kapacitivnih potopnih merilnih sond, ki so pritrjene v podzemnih rezervoarjih z gorivom na vsakem posameznem bencinskem servisu. Sonde nato oddajajo rezultate meritev na ATG postajo, ki nato grafično prikazuje in posreduje vse podatke naprej njihovemu integriranemu že obstoječemu poslovno informacijskemu sistemu.

Izvedena dela: Lokalni in daljinski nadzor stanj posameznih bencinskih servisov