SL
EN

Avteh d.o.o. > O Podjetju > Razvojni projekti

Razvojni projekti

Naziv projekta: Univerzalni sistem za merjenje in nadzor količin snovi (UNIsist)

Namen projekta je, da se na temeljih obstoječega lastnega sistema za merjenje in nadzor količin naftnih derivatov na bencinskih servisih razvijenov univerzalen sistem za merjenje in nadzor količin različnih snovi - UNIsist, s katerim bomo postali pionirji odprtih / univerzalnih merilno-nadzornih sistemov.

Cilj projekta je razvoj novega produkta oziroma ustreznega poslovnega modela, ki bo skladen s sodobnimi tehnološkimi trendi za merjenje in nadzor količin snovi ter trenutnimi reguliranimi okoljskimi standardi. V nadaljevanju se bo oblikovala nova dolgoročna razvojna paradigma, ki bo temeljila na načelih usmerjene univerzalnosti in povezljivosti.

Rezultati projekta bodo doprinesli k temu, da bodo produkti podjetja Avteh v prihodnje - neprimerno lažje kot doslej - povezljivi s ključnimi oziroma izbranimi tehnologijami na področju delovanja podjetja.

Vrednost celotnega projekta znaša 381.540,00 EUR, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v vrednosti 152.414,99 EUR (www.eu-skladi.si).


Logo

Logo

EU