SL
EN

Avteh d.o.o. > O Podjetju > Vizija

VIZIJA

Osnovno izhodišče naše razvojne politike predstavlja ustreči željam in potrebam naših kupcev, ker so le oni za nas najpomembnejši.

Naš cilj je tudi dolgoročno in uspešno sodelovanje s poslovnimi partnerji. Podjetje bomo vodili v smeri razvoja, saj je ta bistven za obstoj podjetja. Aktivno moramo izvajati uresničevanje zastavljenih načrtov, spoštovati sprejete akte in spoštovati sistem nagrajevanja zaposlenih.

Bistvo pri storitvah so namreč zaposleni, njihov odnos do dela in spremljanje kvalitete opravljenih storitev. Zavzemamo se tudi za politiko, ki je usmerjena k reševanju socialnih, ekoloških ter družbenih problemov v okolju.